dimarts, 10 de juliol de 2012

RECURSOS DEL CEIP NA PENYAL

Al CEIP Na Penyal tenen un bon recull de recusos per a tots els cicles. A més, també estan organtizats per nivells.