dimecres, 12 de setembre de 2012

TÈCNIQUES D'ESTUDI

Aquest video està elaborat per estudiants de batxillerat. En el mateix, expliquen les passes necessàries a l'hora d'estudiar  mitjançant les tècniques d'aprenentatge visual i una memorització comprensiva.