dimarts, 18 de desembre del 2012

divendres, 7 de desembre del 2012

POSTAL DE NADAL


ORIGAMIS NADALENCS

Origamis de Nadal amb enllaços on s'explica pas a pas la seva elaboració.

dijous, 6 de desembre del 2012

DIBUIX LINEAL PER A TERCER CICLE

La imatge ens enllaça a un blog en el qual hi ha alguns exemples de làmines per a treballar el dibuix lineal.

Exemple de dibuix lineal, per imitar l'obra de Mondrian

dilluns, 3 de desembre del 2012

PROCESSOS GEOLÒGICS

PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS

dissabte, 24 de novembre del 2012

TENIR FE EN UN MATEIX

Al blog bitàcola de classe he trobat publicat aquesta presentació. És molt polida i parla de la fe i la força de voluntat.

divendres, 23 de novembre del 2012

divendres, 9 de novembre del 2012

dimecres, 7 de novembre del 2012

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Al blog de Bitàcola de classe he trobat aquesta presentació sobre el procediment per poder resoldre qualsevol problema.

diumenge, 4 de novembre del 2012

dilluns, 22 d’octubre del 2012

PROPIETATS DE LA MULTIPLICACIÓ

PROPIETAT CONMUTATIVA de la multiplicació: si es canvia l’ordre dels factors s’obté el mateix producte. PROPIETAT ASSOCIATIVA de la multiplicació: si en una multiplicació de tres nombres, es canvia l’agrupació dels factors, s’obté el mateix resultat. PROPIETAT DISTRIBUTIVA de la multiplicació respecte de la suma o de la resta: per multiplicar un nombre per una suma o una resta es multiplica aquest nombre per cada terme de l’operació i, després, se sumen o es resten els productes que s’han obtingut.
ACTIVITATS DE LA MULTIPLICACIÓ AMB SOLUCIONARI

dissabte, 20 d’octubre del 2012

RESSENYA

Què és una ressenya? Clica a la imatge.
Com es fa una ressenya? Clica aquí.

dimecres, 17 d’octubre del 2012

GRÀFICS

He trobat aquesta eina que pot ser útil per emprar a les nostres aules. Es poden fer gràfics, així com extreure el porcentatge directament) de forma online. A la imatge hi trobarem l'enllaç.

dilluns, 15 d’octubre del 2012

divendres, 12 d’octubre del 2012

divendres, 5 d’octubre del 2012

AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORALhttp://www.rmm.cl/index_sub3.php?id_contenido=13449&id_seccion=3555&id_portal=537COM FER UNA EXPOSICIÓ ORAL
L'expressió oral

“El bon orador, l’orador eficaç, va al gra i s’explica de forma transparent. I, per anar al gra, necessita saber perfectament què és el que vol dir.”

J. Rubio i F. Puigpelat

En el moment de parlar en públic, tot orador s’ha de proposar un objectiu previ: captar l’atenció de l’auditori durant el temps que duri la intervenció. Però serà difícil que ho aconsegueixi si el contingut de l’exposició no passa d’un cúmul de dades desordenades i amb poca relació amb l’auditori i el context. Una bona exposició ha de partir d’un punt per arribar a un de final. L’elaboració del guió permet traçar aquest camí a partir de les relacions que s’estableixen entre les idees.

CONSELLS I ORIENTACIONS PER FER UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL


Abans de posar-se a parlar, cal preparar un esquema o guió

1. Primer de tot, cal tenir present les persones a qui ens adrecem, l'objectiu de l’exposició i el registre o la varietat lingüística adient a la situació comunicativa.

2. Després, s’ha de cercar informació sobre el tema del qual volem parlar.

3. És altament recomanable anotar en un full les idees que hagi de contenir l’esquema, i destriar les principals de les secundàries.

4. A continuació es pot redactar l’esquema tenint en compte les tres parts en què ha d’estar estructurada: introducció, desenvolupament i conclusió.

Quan comenceu a fer l’exposició oral, tingueu present els recursos lingüístics o expressius.

1. Heu de ser clars, precisos i concisos. Les idees que s'exposen han de ser rellevants (eviteu les repeticions innecessàries i les contradiccions). Us pot ajudar l'esquema següent (exposició de la tesi o idea principal, justificació o argumentació i exemple, si s'escau)

2. Heu de tenir en consideració el temps previst, en aquest cas uns cinc minuts.


3. Heu d’aconseguir mantenir l’atenció de les persones a qui us adreceu.


• Actueu amb naturalitat

• Parleu amb un to de veu prou alt, articulant bé els sons a fi que el missatge arribi de forma clara.

• Empreu gestos i expressions que reforcin la paraula i mireu totes les persones que us escolten.

• Varieu la velocitat i el to de la intervenció perquè no es faci monòtona

Cal emprar connectors per organitzar el discurs.

• Per introduir el tema: en primer lloc, primer, per començar, d’entrada, parlaré primer de...

• Per canviar d’idea o desenvolupar-la: a continuació, tot seguit, després, d’una banda .... de l’altra, com hem dit abans, així...

• Per introduir la conclusió: finalment, per acabar, en definitiva, en conclusió, per concloure direm...

Els pronoms, els possessius i els demostratius també us ajudaran a evitar repeticions. 


Aquests són els passos per fer una bona exposició oral:


1r pas. Triar el tema.

2n pas. Escriure una pluja d'idees sobre el tema.

3r pas. Cercar informació objectiva al respecte.

4t pas. Triar i seleccionar la informació trobada.

5è pas. Organitzar l'explicació seguint l'esquema tot fent un guió.

6è pas. Preparar material de suport, imatges...

7è pas. Assajar bastant.

8è pas. I si fas tot això segur que et sortirà EXCEL·LENT!!

Per a preparar l'exposició:

1. Tingues en compte quin és el teu objectiu:
a) explicar
b) informar
c) argumentar algun tema
2. Pensa a qui va destinada (nombre de persones, edat, nivell cultural...)
3. Determina la durada (en el nostre cas ha de ser de 2 a 3 minuts)
4. Identifica i organitza les idees principals que vols transmetre.
5. Pensa com has de passar d’un punt a un altre de la teva exposició, de manera que es vegi el lligam del què vas dient i que el públic t'entengui bé.
6. Escull els exemples més adequats per a clarificar la presentació i fer-la entretinguda. Si vols, pots incloure alguna anècdota en l’explicació per a captar l’interès del públic.
El guió:

Serà la teva guia, però en cap cas ha de ser tota la teva exposició redactada. N'ha de ser un extracte. Un cop comencis l'exposició no la podràs usar, et servirà només per assajar.

Hi ha de constar de manera clara les tres parts de l'exposició:
- una introducció (de què vull parlar).
- un desenvolupament (en parlo).
- una conclusió (resum brevíssim del què he parlat).


Consells pràctics per a millorar l’exposició oral.


- Busca un fil conductor que t'ajudi a estructurar l'exposició.
- Recull informació que et pugui ser útil, no tota.
- Assaja l'exposició. Explica-la a algú de casa i sinó fes-ho davant del mirall i cronometra el temps. Pensa que amb els nervis aniràs més ràpid a classe que a l'assaig. Observa el posat, el gest i la mirada, el to de veu. Has de ser convincent, no arrogant.

- No recitis de memòria tot el que saps. És tracta d'una explicació, no d'una recitació.
- En cas excepcional de quedar-te en blanc, pots mirar el guió si et perds, però no el llegeixis.

- Ajuda't de material extra que doni suport a la teva exposició (usa la pissarra, imatges, objectes, sons... res de powerpoints).

- Parla alt però sense cridar. Els de l'última fila de la classe t'han d'escoltar també.

- Procura ser natural en el posat. No forcis una postura excessivament estudiada. No creuis els braços, no posis les mans a les butxaques, ni t'agafis les mànigues del jersei, ni moguis la cama nerviosament...

- Fes ús del llenguatge no verbal: la mirada, les pauses, els gestos...

- Varia el to i el volum de la veu. Sempre el mateix to de veu cansa.

- Vés recordant en quin moment de l'exposició et trobes. Ex.: Per finalitzar...

- Si introdueixes conceptes nous o tècnics que potser no se saben, explica'ls.

- Ajuda't de connectors (conjuncions), remarca'ls per tal de donar emfasi a les diferents parts de la teva exposició.

- Crida l'atenció del teu auditori. Utilitza una anècdota o algun toc d'humor.

- Pensa en el teu públic quan posis exemples o proves.

- Per acabar, fes una síntesi d'allò que has parlat. Aquí pots refermar el teu punt de vista o bé pots plantejar un dubte i deixar-lo en l'aire.Què avaluaré?

- La imatge que desprenies era de seguretat i confiança, de naturalitat o era tot el contrari? Has arribat als teus oïents o no?
- Has fet una exposició ordenada, amb les idees clares? Se t'ha entès? Has remarcat clarament les diverses parts? Has iniciat l'exposició amb una salutació o situant el tema i l'has acabat amb el resum o comiat?

- El teu públic t'ha seguit amb ganes i entusiasme o s'ha avorrit i ha deixat d'escoltar? Has introduït alguna anècdota o nota d'humor?

- Has fet una explicació sobre el tema o l'has recitat de memòria. Has usat el guió o no? Si has hagut de recòrrer a ell, l'has llegit o has explicat?

- Se't sentia bé des de qualsevol lloc de la classe? El teu to era l'adequat, ni massa alt ni massa baix? Has modulat la veu i no has utilitzat sempre el mateix to? Has articulat bé els sons, has vocalitzat?

- Has utilitzat el registre que calia, ni massa culte ni massa familiar o vulgar? El vocabulari utilitzat era l'adequat pel tema, ric, precís, correcte?

- Has evitat castellanismes i crosses lingüístiques (paraules que repetim per donar-nos temps pensar) del tipus: "vale", "pues", "i"...?

- La teva postura era l'adequada o indicava molt de nerviosisme (posició molt lenta i tensa, arrepenjada, braços creuats- tancament, moviment nerviós de cames...) i ganes d'acabar? T'has ajudat del llenguatge no verbal per acompanyar l'expressió o no?

- T'ha faltat temps? Te n'ha sobrat? O potser has tingut el temps just, cronometrat?

- Has recorregut a elements de suport visual? Els has gestionat adequadament?D'altres orientacions generals
Una exposició oral parteix d’un text que prèviament s’ha d’haver preparat tenint en compte que el tema que es tractarà ha de ser ben limitat i definit. Així doncs, l’exposició no es pot improvisar sinó que s’ha de buscar informació sobre el tema que s’ha d’exposar.

A continuació, s’ha de seleccionar la informació sense oblidar que el temps d’exposició estarà pautat. Després, cal fer un esquema que serveixi de guió. L’esquema ha de contenir els mateixos apartats que té una exposició escrita; és a dir, introducció, desenvolupament, resum i/o conclusió. En la introducció es presenta el tema i se’n destaca l’elecció, o l’interès o importància o actualitat. Pel que fa al desenvolupament, és la part central i per tant, la més llarga. Com a conclusió o resum, ens pot oferir una valoració dels resultats del treball o simplement un resum.

A l’hora de l’exposició, sempre s’ha de recordar que hi ha gent que escolta i així es podrà notar si l’auditori es perd, i cal anar més a poc a poc; si es cansa, i s’ha d’abreujar; o si interessa, i es pot ampliar amb anècdotes o curiositats diverses. Per situar en el tema l’auditori, serà bo que qui parli vagi anunciant els diferents apartats del tema a mesura que van apareixent en el discurs. Així mateix, és convenient emprar les fórmules habituals per iniciar la conferència com ara la intenció d’interessar, les limitacions a l’hora d’abordar el tema, etc i les habituals per acabar, l’agraïment per l’atenció, etc.

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió o d’atraure l’atenció sobre el tema que es tracta, es pot utilitzar la pissarra o altres elements de suport com ara fotocòpies, documents sonors, audiovisuals, objectes...

En començar, cal saludar i presentar-se correctament. Cal fer servir un registre adequat: un vocabulari ric, precís, correcte, evitant paraules massa col·loquials o vulgars.
Altres consells:

Haver treballat i raonat prèviament el tema per explicar-lo amb fluïdesa i poder improvisar, si cal. Tot dintre del temps fixat.
No memoritzar totalment l’exposició perquè la memòria pot fallar.
Tenir l’esquema de l’exposició a la vista per seguir l’ordre establert si ens perdem, i tenir-hi anotats els exemples, les citacions, les dates, etc. És important mirar els qui escolten i no fixar la vista en l’esquema.
Articular bé els sons de manera que la pronúncia sigui clara. Parlar amb fluïdesa i naturalitat per assegurar-se d’una audició perfecta. El ritme ha de ser més lent en les idees importants i més ràpid, en les secundàries.
Ajustar el to de la veu (més alt o més baix) i el ritme de la parla (més ràpid o més lent) al contingut de l’exposició per subratllar les idees importants. Hi ha tècniques per dominar la intensitat i la modulació de la veu. Respirar bé és fonamental perquè, si no, l’aire s’acaba aviat, potser en el moment en què es diu el més important. La intensitat de la veu es pot practicar llegint en veu alta a casa: primer en veu molt baixa, a poc a poc, i després es pot provar de fer-ho en veu cada cop més alta.
Gesticular amb mesura. Si estem drets, hem de mantenir una postura recta, sense moure excessivament el cos i sense necessitat de recolzar-nos enlloc ni amagar les mans... Si estem asseguts, deixarem l’esquema damunt la taula. S’ha d’evitar fer sorolls amb la cadira... La nostra imatge també comunica!

L' exposició haurà de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball que heu fet. Penseu que no es tracta de llegir un text, sinó de parlar en públic.
Penseu quins mitjans tècnics podeu utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet...).
Si es tracta d’un treball de grup, repartiu equitativament els continguts que haurà d’exposar cada company.
Recordeu que disposeu d'un temps limitat.

Identifiqueu i organitzeu les idees principals que voleu transmetre.
Penseu com heu de passar d’un punt a un altre de la tema exposició, de manera que es vegi el lligam del que aneu dient i que el públic us entengui bé.
Elegiu els exemples més adequats per a clarificar la presentació i fer-la entretinguda. Si voleu, podeu incloure alguna anècdota en l’explicació per a captar l’interès del públic.
Proveïu-vos d’un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podreu utilitzar durant la presentació en cas de quedar-vos en blanc.
Practiqueu l’exposició:

Cadascú ha de memoritzar l’estructura i el desenvolupament general de la seva intervenció. Fa molt mal efecte que el qui parla hagi de mirar contínuament el paper per saber què ha de dir.
Assageu en veu alta i comproveu que la durada de la vostra intervenció no sobrepassa el temps de què disposeu. Feu que us escolti el vostre professor tutor o d’altres companys de classe: us poden aconsellar sobre molts aspectes de la vostra intervenció (claredat, amenitat, etc.).
Assegureu-vos que l’explicació oral encaixa bé amb els mitjans audiovisuals que heu preparat.
Durant la presentació individual, mira el públic. No parlis mirant al terra o amb la vista perduda.
Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. Si parles de pressa no s’entendrà bé el que dius, oblidaràs coses o et repetiràs....
Canvia el ritme i el to de veu durant la presentació, perquè no sigui monòtona.
Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball.
Consulta el guió durant la presentació, però el mínim possible.
Harmonitza la teva explicació oral amb els mitjans visuals que facis servir. No et limitis a llegir els textos projectats.
Centrat en el que és fonamental, evita les repeticions, no gastis tot el temps en un punt perquè això t’obligarà a córrer per a tractar els altres punts.
No excedeixis del temps que et toca.

De ben segur que si seguiu aquests consells us sortirà molt bé! I recordeu, és qüestió d'assajar molt! :)

 

dijous, 4 d’octubre del 2012

EL COLOR


Teoria del color
Pràctica del color
Ed.P.V.

dimarts, 2 d’octubre del 2012

dimarts, 25 de setembre del 2012

COM FER UNA PRESENTACIÓ?

dijous, 20 de setembre del 2012

L'ESTRUCTURA DE LA TERRA


"Viaje al centro de la tierra" Formació del relleu de la Península Ibèrica

MAPA CONCEPTUAL sobre l'estructura de la terra i els canvis que s'hi produeixen

dimecres, 12 de setembre del 2012

TÈCNIQUES D'ESTUDI

Aquest video està elaborat per estudiants de batxillerat. En el mateix, expliquen les passes necessàries a l'hora d'estudiar  mitjançant les tècniques d'aprenentatge visual i una memorització comprensiva.
dilluns, 3 de setembre del 2012

CONSELLS PER ...

A un blog de Carlos Paez he trobat aquests documents que em poden ser útils durant el curs.
com fer un treball o recerca

exposició oral1
exposició oral2

contar_histories_nestor

divendres, 24 d’agost del 2012

LAPBOOKS O EDUCARPETES

Un lapbook és una eina per fer amb els fillets i filletes per aprendre més sobre una matèria determinada o exposar-la en una base realizada a sobre una cartolina i alguns materials igual de senzills. Si voleu saber més informació cliqueu aquí.

Al blog quadrats rodons se'ns indica una adreça web on hi ha plantilles imprimibles per fer lapbooks.

dimarts, 7 d’agost del 2012

FITXES DE REFORÇ D'ORTOGRAFIA

En el següent enllaç hi ha diferents fitxes de repàs d'ortografia en català i castellà:
http://ref-ortografia-cn-cs.wikispaces.com/Fitxes+de+refor%C3%A7

dimarts, 24 de juliol del 2012

"PASAPALABRA" PER TREBALLAR CONCEPTES DE CLASSE

Si clicau a la imatge, accedireu a diferents jocs de pasapalabra de matemàtiques, de llengües, de medi, etc. És per a fillets grans (ben bé per a 3r cicle).

dimarts, 10 de juliol del 2012

RECURSOS DEL CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA

Recursos del CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries.
A més presenten recursos TIC al següent enllaç: http://reculltic.blogspot.com.es/

RECURSOS DEL CEIP NA PENYAL

Al CEIP Na Penyal tenen un bon recull de recusos per a tots els cicles. A més, també estan organtizats per nivells.

RECURSOS DE PRIMER CICLE EN UN SYMBALOO

Aquest symbaloo l'he creat durant el curs 2011-2012 per als meus alumnes de 2n.

RECURSOS PER A TERCER CICLE

Web amb diferents tipus de recursos de tercer cicle.

divendres, 6 de juliol del 2012

diumenge, 6 de maig del 2012

Al blog fent i desfent ens enllaça a una adreça que és una proposta didàctica mensual per a fillets i filletes d'infantil i primària basada en un artista plàstic nascut en cada un dels mesos del curs.

Les activitats presentades, genèriques i adaptables al propi grup classe, pretenen ser un exemple per treballar l'art a l'escola des d'un punt de vista multidisciplinar i una font d'inspiració per poder crear-ne de noves.


divendres, 4 de maig del 2012

ESTALVIAR ENERGIA

Com estalviar energia?

dissabte, 14 d’abril del 2012

ESCRIURE UN CONTE

A tots els fillets i filletes els agrada escoltar contes, però també solen tenir molta imaginació per escriure'n.  Per escriure un conte és important que es faci una planificació i una revisió constant. El proper trimestre, volem proposar als nostres alumnes que elaborin un conte.
Al blog minireceptes: lectura a tot arreu  es proposa que per escriure un conte és necessari que coneguin bé l'estructura d'un conte (com comencen, on passa, com acaba, etc). Per això, els pot ajudar presentar una caixa màgica, organitzada per apartats: com comencen, personatges, llocs , com acaben... Així, tenen un bon recull d'eines per elaborar-ne un ells sols.

http://issuu.com/mdremei.1/docs/capsa_contes?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.xml

Moltes gràcies al blog minireceptes: lectura a tot arreu, per oferir-nos aquest recurs.

dijous, 12 d’abril del 2012

EL CICLE DE L'AIGUA I COM CUIDAR-LA

Alguns videos que ens poden ajudar per expliar el cicle de l'aigua.


COM ARRIBA L'AIGUA A CASA?


CUIDA L'AIGUA

divendres, 23 de març del 2012

WEB PER CONSCIENCIAR-SE DE L'ÚS DE L'AIGUA

Portal web per poder trobar informació per a tenir un ús responsable de l'aigua.

diumenge, 4 de març del 2012

IMATGES PER TREBALLAR EL TEMA DE L'AIGUA

Al blog actiludis hi ha un munt d'imatges per treballar el tema de l'aigua. Aquí hi ha l'enllaç de l'entrada del seu blog: http://www.actiludis.com/?page_id=2081

Picassa d'imatges:  https://picasaweb.google.com/101640491740077295897/Agua?authkey=8yjDT-1gONA

diumenge, 26 de febrer del 2012

JOCS AMB EUROS

Al blog velosipios (per cert, molt interessant) he trobat jocs d'euros, que m'aniran molt bé perquè els fillets i filletes practiquin ja que hem de fer feina amb aquest tema.
SUMA DE MONEDES

 MONEDES I BITLLETS

QUANTS D'EUROS NECESSIT?

QUIN CANVI ENS HAN DE TORNAR?

divendres, 24 de febrer del 2012

CERCADOR D'IMATGES

Al blog RACÓ TIC he trobat una pàgina on es poden cercar imatges i icones molt polides.

divendres, 10 de febrer del 2012

L'AIGUA

Aprofitant que aquests dies ha nevat per l'illa i que alguns fillets i filletes han duit notícies sobre la neu, estudiarem una mica el tema de l'aigua que forma part del currículum de primer cicle.
Aqui hi ha una webquest que pot ser útil per treballar amb els alumnes.
dissabte, 21 de gener del 2012

JOC SOBRE LES TAULES DE MULTIPLICAR

Joc per repassar les taules de multiplicar.