dilluns, 22 d’octubre del 2012

PROPIETATS DE LA MULTIPLICACIÓ

PROPIETAT CONMUTATIVA de la multiplicació: si es canvia l’ordre dels factors s’obté el mateix producte. PROPIETAT ASSOCIATIVA de la multiplicació: si en una multiplicació de tres nombres, es canvia l’agrupació dels factors, s’obté el mateix resultat. PROPIETAT DISTRIBUTIVA de la multiplicació respecte de la suma o de la resta: per multiplicar un nombre per una suma o una resta es multiplica aquest nombre per cada terme de l’operació i, després, se sumen o es resten els productes que s’han obtingut.
ACTIVITATS DE LA MULTIPLICACIÓ AMB SOLUCIONARI