WEBS AMB RECURSOS

 RECURSOS PER IMPRIMIR
http://mesrecursoseducatius.blogspot.com/
http://mesrecursoseducatius.com/
Quaderns de matemàtiques per imprimir (tots els cursos):  http://orientacionandujar.wordpress.com/2012/02/18/cuadernos-de-matematicas-ahora-imprimibles-y-por-temas/ 
Matemàtiques: tots els nivells
Tot materials http://totmaterials.wordpress.com/catala/ 

RECURSOS MATEMÀTIQUES DE 5È
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/460

 RECURSOS PER A 1r CICLE
Grafomotricitat: lletra lligada


RECUROS PER A 3r CICLE
 http://pilartercerciclo.blogspot.com.es/
Recursos 3r cicle Sa Graduada (recursos diferents àrees):  https://sites.google.com/site/recursoseducatius5esagraduada/
Pissarra màgica: http://pissarra-magica.blogspot.com.es/

RECURSOS 3r CICLE: MEDI
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/coneixement-del-medi-6/

RECURSOS DIGITALS PER ENSENYAR, APRENDRE I TREBALLAR
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/

 GENERADORS DE FITXES:
Matemàtiques:
http://www.worksheetworks.com/math/basic-operations.html

 Genarador d'operacions i fitxes (Sergio Abad Gómez-Pastrana): http://www.recursosdidacticos.es/operaciones/index.html

PER TREBALLAR ELS ALGORITMES:
http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdtap/practica_4-5.html

BLOG AMB DIFERENTS TIPUS DE RECURSOS: MATEMÀTIQUES, PLÀSTICA...
 http://quadratsrodons.blogspot.com.es/
http://cpnapenyal.net/internet.htm

 http://practicopedia.lainformacion.com/

CIUTADANIA
http://classeitic.blogspot.com.es/search/label/ciutadania 

REUNIONS
5è:  http://www.slideshare.net/cangarrovers/reuni-informativa-famlies-inici-de-curs