diumenge, 24 de febrer del 2013

COMPRENSIÓ ORAL

Enllaços per treballar la comprensió oral en català.
 Centre d'Autoaprenentatge de Català (CAL)
Català A2::: Blog de cl@sse
 LLenguacatalanacepasapobla
Mot per mot